UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
 • 將圖片載入圖庫檢視器 UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
 • 將圖片載入圖庫檢視器 UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
 • 將圖片載入圖庫檢視器 UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
 • 將圖片載入圖庫檢視器 UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
 • 將圖片載入圖庫檢視器 UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML
 • 將圖片載入圖庫檢視器 UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧  UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML

UTENA 無添加頭髮護理柚子噴霧 UTENA YUZU-YU HAIR OIL MIST 180ML

定價
$99.00
售價
$99.00
定價
售罄
單價
每 

修復因乾燥或染燙造成損傷的頭髮,保護頭髮免受紫外線傷害。預防分叉、斷裂、粗糙。可隨時使用,令頭髮迅速柔順光滑